BOCCACCIO zwycięża w Lesznie

 

 

 

 

 

 

Zwycięstwem konia naszej hodowli - BOCCACCIO (Baloubet du Rouet - Quidam de Revel) zakończyły się zmagania koni 5-letnich podczas HPLMK w Lesznie w listopadzie 2015.