27.08.2009: Bella Rose ur. 05.04.2009 (Cassini I - Quidam de Revel - Lord)

1-sze miejsce CHAMPIONAT Źrebaków Związku Holsztyńskiego, Wustermark 2009 (Niemcy)