27.03.2010: First Fighter (For Pleasure - Linaro - Calato)

Uznanie i dopuszenie do doskonalenia rasy Związku Finlandzkiego (FWB)
Zwycięzca uznania koni skokowych 3 letnich Związku Finlandzkiego (FWB)