01.01.2010: First Fighter (For Pleasure - Linaro - Calato)

Uznanie i dopuszczenie do doskonalenia rasy Związku Badenia-Wirtembergia