Pierwszy źrebak w sezonie już z nami: klaczka po HARLEY VDL!

Nad ranem powitaliśmy na świecie pierwszego  źrebaka w tym sezonie: przepiękną klaczkę o pochodzeniu Harley VDL - Cormint - Quinar. Klaczka pochodzi ze znakomitego stammu 18b1.