Palenie źrebaków / Premia źrebięca dla E-Cofertina II

W środę 07.11.2011 gościliśmy w naszej stajni trzyosobową komisję ze Związku Holsztyńskiego. Komisja wpisała do Księgi Głównej klacz Zarin oraz oceniła źrebaki. Klaczka E-Cofertina II (Lordanos-Baldini) otrzymała Fohlenpremie.