BOCCACCIO zwycięża w Lesznie

Zwycięstwem konia naszej hodowli - BOCCACCIO (Baloubet du Rouet - Quidam de Revel) zakończyły się tegoroczne zmagania koni 5-letnich podczas HPLMK w Lesznie.